THE 2-MINUTE RULE FOR วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ

The 2-Minute Rule for วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ

The 2-Minute Rule for วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ

Blog Article

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (ภาษาอังกฤษ)

ธรรมชาติของฟองสบู่เป็นของเหลวที่ไม่สามารถลอยขึ้นไปบนอากาศได้ แต่เมื่อมีอากาศอาศัยอยู่มากก็ดันให้ฟองนั้นลอยตัวสูงขึ้น จนกระทั่งสูงถึงระดับหนึ่ง ฟองสบู่ก็จะแตกและสิ่งที่หลงเหลือก็คือความว่างเปล่า ความสูงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสภาวะลวงตาไม่ใช่ความเป็นจริง เช่นเดียวกับฟองสบู่ในทางเศรษฐกิจ ฟองสบู่ทางเศรษฐกิจก็คือ

ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจัดการ (คบจ.

สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้บริหารใน ธปท.

งานและกิจกรรมที่ ธปท. จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยส่วนใหญ่แล้ว “ตอ” ที่สะสมไว้ในภาคการเงิน ก็มักจะ “ผุด” ขึ้นมาตอนน้ำลดนี่แหละครับ ปัญหาการละเลยมาตรฐานการปล่อยกู้ วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ การกำกับดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาอื่นๆ ก็มักจะกระหน่ำออกมา จนทำให้ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินต่างๆ มีปัญหา กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น

คำบรรยายภาพ, เจมส์ วูฟเฟนสัน ประธานธนาคารโลก พูดคุยกับนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รมว.

เป็นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

นายทนง: มันอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วครับ

ปัญหาต่อเนื่องระยะยาวของวิกฤติการเงินโลกในประเทศกำลังพัฒนาเป็นสิ่งที่ยากที่จะชี้ชัด เสถียรภาพของอัตราผลตอบแทนประเทศกำลังพัฒนานับตั้งแต่ต้นปีชี้ว่า ต้นทุนการกู้ยืมสำหรับประเทศเหล่านี้อาจไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่าที่วิตกกันล่วงหน้า  กระนั้นก็ตาม การไหลเวียนของเงินทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ผ่านมามาก และคาดว่าจะไม่กลับมาอยู่ในระดับก่อนช่วงวิกฤติในเร็วๆนี้ ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการลงทุนทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมีแนวโน้มที่ยากขึ้น ปัจจัยนี้จะกระทบต่อความสามารถในการผลิตในระยะยาว

สงครามอิสราเอล-ฮามาส ทำราคาทองคำสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทย

บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ของจีนก็คือ ถ้าผลตอบแทนสูงพอที่จะทำให้เกิดการเติบโตสูงขึ้น รายได้ที่รัฐจะสามารถเก็บเกี่ยวได้จากโครงการลงทุนนั้น ๆ ก็จะมากพอที่จะนำไปชำระต้นทุนของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการริเริ่มโครงการดังกล่าวได้ เท่ากับว่าโครงการที่ว่านั้นเป็นโครงการที่ ”พึ่งพาตนเองได้” 

ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

ประการสุดท้าย กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาขนาดเล็กโดยมากมักใช้การลดค่าเงิน ซึ่งทำให้ราคาสินค้าส่งออกของตนได้เปรียบประเทศอื่นๆ นำไปสู่การขยายตัวของภาคส่งออกอันจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตด้วย มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ใช้ไม่ได้เลยในสภาพแวดล้อมที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมอยู่ในภาวะตกต่ำ ถ้าปราศจากความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้ว เครื่องมือในการดำเนินนโยบายทั้งในประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนามีแนวโน้มว่าจะด้อยประสิทธิภาพ และถ้าเราไม่จัดการกับกำลังการผลิตส่วนเกินแล้วล่ะก็ พวกเราทั้งหมดจะประสบกับวิกฤติที่ยืดเยื้อ

Report this page